Kanegawa Gimu

Kanegawa Gimu (1862-1921)

Fue el abuelo del famoso Shinken Taira

  • Alumnos
    • Yatomi Soou
  • Contribuciones
    • Kanegawa no Nichogama
    • Kanegawa no Timbe